Brandverzekering huurders

Huur je een woning? Ben je dan verplicht om een brandverzekering te nemen? Je ontdekt het hier.

Een brandverzekering is voor huurders van een particuliere woning in Vlaanderen en Wallonië inderdaad wettelijk verplicht. In Brussel is dat (nog) niet het geval.

Voor alle duidelijkheid: de verplichting geldt voor huurovereenkomsten voor particuliere bewoning, die afgesloten werden vanaf 1 januari 2019 (Vlaanderen) of 1 september 2019 (Wallonië). Voor bedrijfspanden en oudere huurovereenkomsten is die verplichting er dus niet. Maar … als je een woning huurt, bestaat de kans dat de verhuurder je via het huurcontract verplicht om toch een brandverzekering te nemen. In zo’n geval maakt het niet uit wanneer het huurcontract afgesloten werd.

Waarom is een brandverzekering voor huurders belangrijk?

Er zijn verschillende goede argumenten om als huurder een brandverzekering te nemen:

 • Je dekt je huurdersaansprakelijkheid af
  Als huurder ben je verplicht om, bij het beëindigen van de huurovereenkomst, de woning in de oorspronkelijke staat terug te geven. Wanneer er waterschade of brand ontstaat, dat wordt er automatisch vermoed dat jij als huurder hiervoor aansprakelijk bent, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen. Via een brandverzekering dek je alvast je huurdersaansprakelijkheid af. De brandverzekering komt bijvoorbeeld ook tussen als een brand in je woning overslaat naar de buren.

  Voor alle duidelijkheid: wanneer het gaat om schade door een blikseminslag, een scenario waar jij dus helemaal niks aan kan doen, hoef je je geen zorgen te maken over je aansprakelijkheid.
 • Je beschermt je inboedel via een brandverzekering
  Naast je huurdersaansprakelijkheid verzeker je via een brandpolis ook je inboedel. Bereken de waarde van je inboedel zo correct mogelijk, zodat je niet onderverzekerd bent. Het is ook zinvol om elk jaar kort even te checken of de verzekerde waarde nog overeenstemt met de reële waarde van je inboedel.
 • Verzeker je inboedel tegen diefstal
  Je kan je spullen ook verzekeren tegen diefstal. Dit is een optionele waarborg: je kan dus vrij beslissen of je deze neemt of niet.
 • Je belangen worden verdedigd bij een geschil
  Een andere optionele waarborg is de rechtsbijstandsdekking. Die helpt je als er discussie ontstaat over een schadedossier en zorgt ervoor dat je belangen optimaal verdedigd worden.

Wat betekent de clausule ‘afstand van verhaal’?

Soms laat de verhuurder in zijn brandverzekering een clausule ‘afstand van verhaal’ opnemen. In dat geval ben je als huurder niet verplicht om een brandverzekering te nemen, maar zal de verhuurder je een bepaald bedrag aanrekenen.

Hoe dan ook is het aangewezen om, zelfs als deze clausule in de brandverzekering van de huurder en/of het huurcontract staat, toch zelf ook een brandverzekering te nemen. De brandverzekering die de verhuurder afgesloten heeft, dekt immers jouw inboedel niet en evenmin de schade die aan derden (bijvoorbeeld je buren) veroorzaakt wordt.

Meer weten? Contacteer ons meteen.

Deel dit met uw vrienden